Etap Opis Czas trwania Urlop Zarobki/m-c

1

Rozmowa kwalifikacyjna w Łodzi

Wyjazd informacyjny do Szwajcarii

- - -

2

Kurs początkowy

Berlin: kurs języka niemieckiego,
przygotowanie do certyfikatu B2

36-44 tygodni 2 t 800 CHF

3

Kurs zaawansowany

Lucerna: dialekt szwajcarski, kurs życie i praca w Szwajcarii, praktyka poglądowa, umiejętności zawodowe - teoria i praktyka

10 tygodni 2 t 800 CHF

4

Kurs treningowy

Szwajcaria: praktyka w szwajcarskiej instytucji ochrony zdrowia w charakterze pielęgniarki

12 miesięcy 4 t 3200 CHF